välkommen till Tandborstmuseet

Museet baserar sig på Gabriel och Galina Ugglas samlingar

ett digitalt museum grundat 2023


alltid öppet, fritt inträde, smittsäkert, klimatsmart, ideellt


och både roligt och intressant


Vi bidrar stort till EU:s mål för det digitala årtiondet


Samtliga avbildade objekt i samlingarna är museets och finns noggrant arkiverade